Restauratie Spider in Het Klaverblaadje

Restauratie Alfa Romeo spider

Restauratie Spider in Het Klaverblaadje

In een uitgave van de Stichting Club van Alfa Romeo Bezitters staat een artikel van de restauratie van een Alfa Romeo Spider die door ons is uitgevoerd. Klik hier om het artikel te lezen.