Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Garage De Basis u ten aanzien van de website www.garagedebasis.nl (‘de website’) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Garage De Basis. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garage De Basis. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Garage De Basis aan de inhoud van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld bijgewerkt. Garage De Basis behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Garage De Basis, welke geen eigendom zijn van Garage De Basis. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Garage De Basis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het eigen domein.

Garage De Basis sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.